Historik

Sedan hösten 1990 har det funnits svensk barnverksamhet i Lahtis. Verksamheten var i början av -90 talet helt ideellt och bestod av sagostunder på stadsbiblioteket, babysim, mamma-barnklubb, senare barnklubb och hemspråksundervisning samt förskola en förmiddag i veckan. Det ordnades också Lucia- och Svenska dagen fester, teater- och musikföreställningar och gjordes utfärder till svenskspråkiga evenemang i huvudstadsregionen.

År 1997 grundades Föräldraföreningen för svenska barnklubben r.f. med ca 20 familjer som medlemmar. 

År 2002 var en vändpunkt som blåste liv i drömmen om en svensk skola i Lahtis. ”Lagen om grundläggande utbildning” hade trädt i kraft den 1 januari 1999 och kommunerna var skyldiga att erbjuda svensk förskole- samt grundskoleundervisning åt de föräldrar som så önskade åt sina barn.

Antalet svensktalande barn i Lahtis var ännu då så lågt, att föreningen beslöt att först starta svensk barndagvård i staden. På så sätt skulle det finnas en god jordmån för svensktalande barn att växa i till dess att de når skolålder. Den 1.10.2003 öppnades så dörrarna till det svenska gruppfamiljedaghemmet. ”Svenska dagiset” med plats för åtta barn och två mammor som anställdes som dagvårdare. År 2004 kunde Svenska dagiset anställa utbildad personal och i samma veva fick dagiset rätt att erbjuda svensk förskoleundervisning. Läsåret 2004-2005 hade Svenska dagiset en förskolgrupp med två barn.

År 2005 hade barnantalet ökat så pass mycket att dagiset var tvunget att byta lokal. Den 1.8.2005 flyttade Svenska dagiset till Kariniemenkatu 3. Föreningen anhöll om daghemsstatus och fick det.

Ett år senare, sommaren 2006 flyttade dagiset ytterligare en gång pga det ökande barnantalet. Den nya, tredje lokalen på Lepolankatu 14E1 hade även tidigare fungerat som daghem och flyttet var relativt smärtfritt.
På dagiset fanns även barn från grannkommunerna.

Utrymmet på Lepolankatu har haft plats för 26 barn. Utrymmet kunde utvidgas efter att lokalutrymmet hyresgästen från grannlokalen flyttade bort. Hösten 2011 är det 29 barn, 1.1.2012 34 barn.

En språkbadsgrupp startade hösten 2007 med 3 barn. I språkbadsgruppen har det varit från 4-7 barn varje år. De första barnen från språkbadsgruppen har redan börjat via förskolan i Svenska skolan.

Ett köpeavtal med Lahtis stad om dagvårdplatser trädde i kraft 1.1.2010. Hollola-kommun, Nastola och Orimattila har gjort motsvarande betalningsförbindelser. 1.1.2012 har verksamheten överförts till Folkhälsan Syd ab.

Parallellt med starten av Svenska dagiset jobbade föreningen aktivt för att få till stånd en svensk skola i Lahtis. På våren 2005 behandlades vårt ärende i Bildningsnämnden och där fattades beslutet om att grunda en svensk skola i träbyggnaden på Lotilas skolgård läsåret 2006-2007. För att kunna erbjuda våra två förskoleelever svensk nybörjarundervisning hyrde föreningen två lokaler på Kariniemenkatu 3. Klassen bestod av tre förstaklassister samt fyra förskolbarn.

Den 14.8.2008 startade officiellt Svenska skolan i Lahtis med 11 elever i en sammansatt klass 0-2. Eleverna kom främst från Lahtis men även från Hollola och Nastola.

Hösten 2011 började högstadieundervisning på Tiirismaa skola för 7-klassisterna. Från höstterminen 2011 har skolan 44 elever (klass 0 - 6) och dagiset 43 barn.