Styrelsen

Kati Leppänen, ordförande

Kristian Ahlfors, viceordförande

Sara Schroderus, kassör

Hanna Rusila, sekreterare

Maija Ahonen, informatör

Emmi Mustonen, styrelsemedlem

Sasu Abella, styrelsemedlem

 

e-post: ffil.lahtis@gmail.com
tel. 044-9458886
Kontonummer FI3341080010304486