Mål och syfte

FFiL r.f. verkar för att svensk- och tvåspråkiga familjer ska kunna leva ett gott liv i Lahtis med omnejd, dvs ha möjlighet till svensk dagvård, skolgång och eftermiddagsverksamhet samt andra miljöer där svenska språket och kulturen är av central betydelse. Föreningen vill föra fram de svensktalandes rättigheter i samhället, framförallt när det gäller barn- och skolverksamhet.

Styrelsen sammanträder regelbundet, en gång per månad. Ta gärna kontakt med någon av medlemmarna om du har idéer eller förslag gällande den svenska barnverksamheten i trakten. Som medlem i FfiL får du information om svensk barnverksamhet samt inbjuds till svenska evenemang såsom teater, konserter och olika fester.

Välkommen med i verksamheten!