Mål och syfte

FsiL r.f. stöder och verkar för svensk utbildning, kultur och fritid i Lahtisregionen för alla åldrar. Föreningen är huvudman för Luckan Lahtis, som arbetar med målet att den svenska fritids- och kulturverksamheten i regionen får en varaktig och tydlig struktur och gynnar oss alla som lever på svenska i regionen.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

- möjliggöra och arrangera svensk verksamhet

- verka för att Svenska Gården ska fungera som ett levande svenskt rum i centrala Lahtis

- föra en öppen och uppbyggande dialog med de instanser och föreningar som erbjuder verksamhet på svenska i regionen

- samarbeta och nätverka med andra finlandssvenska verksamheter

- aktivt föra fram de svensktalandes rättigheter i Lahtis-regionen.

 

Alla är välkomna med i verksamheten!